fredag den 26. september 2014

Matematikstafet

Så blev det tid til at arbejde, med nogle af tingene fra PIXELADE, i stor skala, da vi havde hele dagen til at lave matematik.

Efter vores sædvanlige morgen snak, samlede vi eleverne, og fortalte om dagen program, og målet for dagen.

Der efter var der instruktion til dagen første opgave, hvor efter eleverne blev delt i hold på 2.

Første opgave var at lave 2 små matematik opgaver, so skulle tage afsæt i 4 matematiske begreber som vi har arbejdet med de sidste 2 uger.


  • Spejling
  • symmetriakser
  • omkreds
  • areal
Eleverne fik udleveret 1 cm ternet papir, hvorpå de skulle tegne en figur i "pixels", og derefter vælge om der skulle måles omkreds, spejles, regnes areal eller finde symmetriakser. Tanken bag opgaven var at eleverne gennem det at de selv skulle lave opgaverne, som andre så skulle løse, lærte om de forskellige begreber som de arbejdede med.Samtidigt var det også tanken at ved at sætte 2 elever sammen med forskellige matematiske evner, så ville de kunne lærer af hindanden

Eleverne gik til opgaven med krum og meget kreativ hals.nogle valgte den konkrete vej, og byggede først en figur, som de så siden tegnede på papiret.og andre gik bare direkte til tegnefasen

Da alle hold havde lavet 2 opgaver , var det tid til at holde frokost pause, inden vi skulle igang med selve STAFETTEN.

Ideen med stafetten er at kombinere bevægelse med matematik.

Eleverne blev nu delt i større grupper på 5 elever, som både havde en alder og kognitiv spredning.

Alle de opgaver som eleverne havde lavet, var nu blevet kopieret i 4 eksemplarer, de blev placeret i plast lommer som blev sat under nogle kegler. Der blev 15 poster i alt.


Og så var det ellers igang med stafetten. Det galdt ikke om at løbe hurtigst, men om at løse flest opgaver rigtigt, og også at alle i gruppen lærte noget, så der ikke bare var en der løste alle opgaver, men at alle opgaver blev løst i fællesskab.
Eleverne var super gode til at hjælpe hinden, og forklarede rigtig godt hvad det var der skulle gøres.                                               Er den mon ved at være rigtig. Lærene kontroleder alle opgaver, inden at der blev hentet nye opgaver, så vi derigennem var sikre på at alle havde forstået opgaven.


Kreative metoder til at kontrollere om spejlingen nu også er rigtig.

Da vi var færdige med Stafetten var det tid til refleksion over dagen og logbogs skrivning.

Eleverne blev samlet i en af klasserne, og så var der 4 spørgsmål som de skulle forholde sig til.

  1. Hvad var godt ved dagen?
  2. Hvad havde været svært?
  3. havde de lært noget nyt i dag`
  4. hvad kunne være lavet bedre?
Der blev reflekteret i plenum, og der komrigtigt mange gode svar, og da vi kom til spørgsmål 3 Så røg fingrene i vejret, og det var skønt at høre hvor mange ting de havde lært. Alt fra faglige ting som at nu kunne de spejle, til at de var blevet bedre til at samarbejde.

Det var en spændende og udfordrere dag med en helt ny, og næsten helt hjemmelavet leg.

Nu vil den blive lavet i en permanent udgave, så vi altid kan lave en matemaik stafet når vi har brug for en anden tilgang til læringen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar