søndag den 24. august 2014

Så er vi igang igen

Tilbage efter en sommerferie, og tilbage til en ny folkeskole.

Så har vi været i gang i 2 uger, og det har været spændende og udfordrenede at komme igang med at få implementeret den nye skolereform i hverdagen.

Vi har stadig en hel udeskoledag hver uge både for vores udskolingsklasse og for vores mellemtrinsgrupper. Der ud over prøver vi selvfølgelig at få lagt så meget bevægelse og udeaktivitet ind i de andre dages program som overhoved muligt. Målet er at prøve at få skabt en virkelighedsnær undervisning.

Jeg er også i år tilknyttet Skolen I Virkeligheden 1 dag om ugen og arbejder her med kurser for lærere og pædagoger, samt hjælper lærere med at få startet udeskole op.

Mellemtrinnet har udeskoledag hver fredag, og i år har vi delt året op i en række forskellige temaer, som vi så arbejder med i perioder af 4-8 ugers varighed.

Første tema er historie, og vi har fokus på Danmark i 1814. Året er valgt, da det er året for Danmarks afståelse af Norge og året for folkeskolens start.

I den første uge prøvede vi at finde ud af, hvordan Danmark så ud dengang, inden Norge blev et selvstændigt land.

Vi startede med at indtegne området på Google maps, og senere skulle eleverne samle et puslespil, der forestillede et kort over Norden i 1814.





Vi havde selvfølgelig også en masse forskellige bevægelses-breaks lagt ind, så vi fik rørt os og fik frisk ilt til hjernen.



















Efter frokost var det tid til at komme en tur over i Fredensborg slotspark. Vi skulle over til den del af parken, der hedder Nordmandsdalen, hvor der står en serie skulpturer, der forestiller norske folk i folkedragter. Formålet med turen var at finde ud af, hvordan man gik klædt i tiden omkring 1814, og derefter at få en snak om forskelle og evt. ligheder mellem dengang og nu.






Fredag d. 22 var det så tid igen til at lave udeskole med mellemtrinnet. Vi forsatte med vores tema, og dagens hovedemne var stamtræer.
Vi startede med en brainstorm, hvor eleverne i grupper skrev små sedler med, hvad de kunne huske fra sidste uge, og satte dem op på vores lille husketavle.





Efter at have opfrisket sidste uges lærdom, startede vi på dagens emne om stamtræer.
Vi snakkede først om, hvad et stamtræ er, og så så vi på det danske kongehus´s stamtræ i en meget simpel form.

Der skulle selvfølgelig også denne dag være tid til forskellige breaks med bevægelse.




Så skulle eleverne ellers selv igang med at lave stamtræ. Personerne, vi gerne ville have på træet, var:  en selv, ens forældre og bedsteforældre. Så der blev skrevet navne og "titler" på små sedler, og så skulle vi ellers i slotsparken. Her skulle vi finde små træer vi kunne bruge til at sætte alle vores fine stamtræer op på.





På hjemvejen sankede vi nogle grene, som vi skal bruge i næste uge til at sætte stamtræer op på, der skal hænge i klasserne.


Udskolingen er også godt igang, her er første tema "høst", så vi ser på, hvilke afgrøder der kommer fra naturen, og vi laver mad af årstidens råvarer. Der skal nok komme billeder fra alle de spændende aktiviteter, som der er her.

Vi ses igen i næste uge

Ingen kommentarer:

Send en kommentar