onsdag den 30. maj 2012

Så skete det - officiel Indvielse.

Så blev det dagen hvor den matrikelløseskole i Fredensborg kommune skulle indvies, og dermed også DET GRØNNE KLASSERUM.
Stihed før stromen

Der gøres klar til bespisning af gæsterne

Eleverne er flittige med snitning af grønsager.

Det sværre holdt det gode sommervejr ikke så det blev en en regnfuld dag, men alligelvel en festlig og god dag.


Fra gård 4 var alle 3 udskolingsklasser, samt mellemtrinnet mødt op. Derudover var også 7a der ude.

Planen for dagen var at vi skulle køre med 4 værksteder, ( se undervisnings forløbene nederst).
 1. Medie værksted
 2. hjemkundskab
 3. matematik
 4. sløjd

Medieværkstedet:
Her blev der lavet interview, med deltagene i indvielsen. Der blev arbejdet med video, still billeder og blog.
Så er medie holdet igang

Efter bearbejdning af interview.Hjemkundskab:

Hjemkundskabs holdet skulle sørge for at der var noget varmt at spise til alle fremmødte.
Dagens ret var Chili sin Carne, et af de helt store hits fra Hvar til Mavers udekøkken.
Idag var det dog en lidt større potion end normalt, da der skulle laves til ca. 60 pers.

Der knokles i køkkenet


Alle komfure måtte ibrugMatematik:
Holdet prøvede at lave en beregning på hvor meget jord der er i skråningen ved teltet, samt beregne hvad den vejer.

Sløjd:
Her blev der arbejdet videre med møblementet til teltet. Eleverne på mellemtrinnet hat bygget bænke til teltet.

Der blev målt, beregnet, savet og skruet.


Der ud over var der et stjerneløb arangeret af Haver Til Maver, og hvor de enkelte poster var besat med nogle af samarbejdspartnerne i den matrikelløse skole.
 • Fredensborg forsyning
 • Danmarksjægerforbund
 • friluftsrådet


Indvielsen blev foretaget af borgmester Thomas Lykke Pedersen (S). Og formanden for Børne- og Skoleudvalget Hanne Berg.
Thomas forklare lidt om hvad dagen bringer.


Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) byder velkommen.


Formanden for Børne- og Skoleudvalget Hanne Berg.

Undervisnings forløb fra dagen:
UNDERVISNINGSFORLØB
SLØJD OG MATEMATIK
EMNE:
Bygning af bænke.
Faglige emner:
Figurer, måling, vinkler og design.
Tværfagligt projekt mellem matematik og sløjd.
Hvad laver vi på pladsen.
·         M1: samlerbænke som eleverne har lavet som samlesæt i sløjd. Der måles sædetræ op derude. Og der saves ud.
·         TRINMÅL:
o    Matematik: efter 3. klasse

§  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


§  bruge matematik i relevante hverdagssituationer

§  vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge

§  Erhverve en begyndende forståelse for matematik som beskrivelsesmiddel.

§  arbejde individuelt og sammen med andre om løsning af praktiske problemstillinger og matematiske opgaver

§  bruge matematik i relevante hverdagssituationer

§  i arbejdet med geometri at: foretage enkel måling af afstand, flade, rum og vægt
 

o    Sløjd: efter 4/5/6/7 klasse.

o    Design og produkt

§  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

§  forstå kreative designprocesser, hvori der indgår inspiration og ideer, planlægning, udførelse og evaluering

§  udtrykke sig gennem skabende håndværksmæssigt arbejde

§  fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer

§  formgive med personligt præg

o    Håndværksmæssige arbejdsområder

§  formgive og fremstille produkter, fortrinsvis i træ og metal

§  udvikle gode arbejdsvaner

·         Husk:

§  Lim

§  Skruetrækker

§  Boremaskine

§  Skruer

§  Sav

§  Tommestok
 
UNDERVISNINGSFORLØB
EMNE:
Udregning af jordbunken.
Faglige emner:
Måling, figurer, geometri, it.
Tværfagligt emne mellem:  Matematik, N/T og it
Langs den ene side af udeskole teltet er der lagt en jordbunke som med tiden skal beplantes med bl.a. bærbuske og krydderurter. Jorden dækker over en niveauforskel mellem udeskole teltet og græsarealet neden for teltet. Derfor kan det være svært at danne sig et overblik over, hvor meget jord, der egentlig ligger for foden af teltet.
1)        Tværsnittet af jordbunken danner en trapez. Hvilke kendte figurer,( f.eks. firkant, kvadrat og lignende) kan man opdele trapezen i for at gøre udregningen af arealet lettere?
2)        Beregn tværsnittets areal med målene som er vist på tegningen nedenfor?

3)        Tegn tværsnittet i målestoksforholdet 1:10.

Jordbunken følger jævnt denne trapezform 8,5 m langs teltet, før den afrundes for enden.
4)        Beregn rumfaget af den del af jordbunken som følger denne trapezform.
Hvis jorden er tør vejer den ca. 1 g/cm3 og hvis jorden er våd vejer den ca. 2 g/cm3. dette kontrolleres ved hjælp at vægt, og vi prøver at lave forskellige test prøver med forskelligt vand indhold, disse bruges til at bestemme bedets vandindhold og dermed vægt.
5)        Hvor mange gram går der på 1kg, og hvor mange kg går der på et ton.
6)        Hvor mange cm3 går der på 1 dm3, og hvor mange dm 3 går der på 1 m3
7)        Hvor meget vejer jordbunken omtrent, hvis jorden er våd? Angiv resultatet i ton.

I dag vejer en nyregistreret personbil i gennemsnit 1100 kg.
8)        Hvor mange personbiler skal man have for at få den samme vægt som hele jordbunken foran teltet?
9)        Hvis man antager, at man kan have maksimalt 25 kg jord på en skovl, hvor mange gange vil man skulle fylde skovlen for at flytte hele jordbunken om på den anden side af teltet?

Jordbunken skal efter planen beplantes med krydderurter og bærbuske samt rabarberplanter.
I første omgang ser vi på en hindbærbusk, som skal plantes med en planteafstand på 50 cm og en rækkeafstand på 2,5 m.
10)    Hvor stort er beplantningsarealet, hvis vi benytter os af jordbunkens opadvendte overflade? (den skrå flade samt den øverste vandrette flade).
11)    Tegn en skitse over, hvordan man kan plante hindbærbuskene bedst, således at man får flest buske plantet, hvis man benytter hele arealet til hindbærbeplantning.
Husk at man ikke kan plante helt ud til kanten, men at der skal være en ½ plante-/rækkeafstand på hver side af bedet.
12)    Hvis man udnytter jorden bedst muligt, hvor mange hindbærbuske kan der så plantes i alt?
13)    Vælg nu selv hvilke planter eller buske du vil plante, hvis du kunne bestemme, hvad der skule plantes i bedet.
Søg information på internettet om plante- og rækkeafstand for dine planter og tegn ligeledes en skitse over dit bed, hvor du bruger arealet bedst muligt.
Fællesmål/ trinmål.
·        TRINMÅL:
§  Matematik efter 6 klasse.
§  Matematiske emner:  Undervisningen i geometri skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til.
§  undersøge og konstruere enkle figurer i planen
§  kende grundlæggende geometriske begreber som linjer, vinkler, polygoner og cirkler
§  spejle, dreje og parallelforskyde, bl.a. i forbindelse med arbejdet med mønstre
§  arbejde med tredimensionelle modeller og enkle tegninger af disse
§  arbejde med enkle eksempler på målestoksforhold og ligedannethed i forbindelse med tegning
§  undersøge metoder til beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer
·        HUSK:
§  Målebånd
§  Pinde/lægte
§  Stor vinkel
§  Skovl
§  Trillebør
§  Regnemaskiner
 Vægt
UNDERVISNINGSFORLØB
HJEMKUNDSKAB
EMNE:
Fremstilling af Chili Sen Carne
Faglige emner:
Kost, ernæring, tilberedning af fødevarer.
Tværfagligt projekt mellem hjemkundskab og matematik
Gruppe 2: laver hjemkundskab, chili sen carne. Der arbejdes på udebålsted, samt 2 gasblus (ego).  80/20 princippet.  Hjemme er der snakket om.
·         Hvorfor at det er vigtigt at bruge årstidens, og lokalt producerede råvarer.
·         Hvad er 82/20 princippet.
·         Opskriften er beregnet om så at opskriften nu er til 60 og ikke 4
CHILI SIN CARNE
60 personer:
Bønner på dåse  15 stk.
Løg 30 stk
Grønsager, 15 kg ( gulerod, squash, kål, ærter, peberfrugt,  bladselleri.)
Hvidløg 15 fed
Chili 15 stk
Spidskommen 15 spsk
Korianderfrø knuste 15 spsk
Mosede tomater 15 flasker
Salt
oli
Trinmål:
o   Hjemkundskab, efter 4/5/6/7klassse
o   Madlavning og måltider
o   Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
   • tilberede fødevarer efter grundlæggende madlavningsteknikker og -metoder
   • sammensætte og tilberede enkle retter og måltider, der er kendetegnende for forskellige situationer, historiske perioder og kulturer
   • planlægge indkøb og arbejdsproces
   • få en forståelse af mad og måltider i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv
   • eksperimentere med fødevaresammensætninger og krydringer med henblik på at skabe æstetiske indtryk og udtryk
o   Fødevarer, forbrug, hygiejne:
                                 §  få en forståelse af fødevarers vej fra jord til bord (oprindelse,sæson produktion,     distribution, indkøb, anvendelse og bortskaffelse)
§  forklare madens, forbrugets og hygiejnens/husholdningens betydning for miljø, sundhed og livskvalitet
§  anvende principper for bæredygtig husholdning i forbindelse med indkøb, madlavning, opvask, rengøring, vask og affaldshåndtering
§  Tage kritisk stilling som forbruger såvel som til vilkår for at leve bæredygtigt og med både sundhed og livskvalitet.
·         HUSK:
§  Gasblus
§  Knive
§  Skærebrædder
§  Grydeskeer
§  Gryder, store
§  Op øsere
§  Skrællere
§  Skåle
§  Råvare
·         Salt
·         Pebe
·         Chili
·         bønner hvide
·         tomat koncentrat
                                                              årstidens grønsager
UNDERVISNINGSFORLØB
DANSK, FILM, FOTO og IT
EMNE:
Videoboks, interview og dokumentation.
Faglige emner:
Dansk,  det skrevne sprog, film/foto og it.
Gruppe 3: film, foto, IT.
Gruppen forbereder hjemmefra (dansktimerne) i ugen optil, nogle relevante spørgsmål, som kan bruges til interview i VIDEOBOKSEN.
De skriver tekster ud fra interview andre elever, tager stilbilleder som derefter lægges op på bloggen.
·         TRINMÅL:
o    Dansk efter 6.klasse.
o    Det skrevne sprog – skrive: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
   • strukturere og skrive tekster i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer
   • indsamle og disponere stof før skrivning samt skrive fra ide til færdig tekst
   • strukturere og variere eget skriftsprog og skabe sammenhæng mellem sætninger og afsnit
   • skrive kommenterende, forklarende og argumenterende med et ordforråd tilpasset forskellige teksttyper
   • layoute tekster til bestemte formål og modtagere
   • skrive på computer med funktionel skriveteknik
   • kunne søge hensigtsmæssigt på internettet og bruge tekstbehandling varieret i egne skriveprocesser
   • bruge skrivning bevidst som støtte for tænkning.
o    Foto efter 8-9 klasse.
o    Brug af fotografisk udstyr og fototeknikker: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
§  arbejde praktisk med fotografisk udstyr og fototeknikker
§  anvende fotografering og billedbehandling æstetisk i større og mindre projekter.
o    Samspillet mellem teknik, betydning og formidling: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
§  udarbejde et færdigt fotografisk produkt
§  vælge hensigtsmæssigt udstyr og teknik og benytte disse til at gennemføre fotografiske opgaver både individuelt og i samarbejde med andre
§  udarbejde oplæg til præsentationer og formidlinger, hvori informationer hentet fra eksterne kilder indgår
§  have kendskab til regler for brug af andres og offentliggørelse af egne billeder.
·         HUSK:
o    Kameraer
o    Video
o    PC/tablet
o    Div. Kabler
o    Lamper
o    Net- opkobling
o    Stativ


Ingen kommentarer:

Send en kommentar